Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van lari-koek.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Overeenkomst 

2.1
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door lari-koek.nl. Lari-koek.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt lari-koek.nl dit mee binnen twee weken na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na orderdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien niet aan de termijn voldaan wordt, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. Bestellingen worden niet verzonden voordat er betaald is.

3.3
Betaling geschied op betaling per bank of giro. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van lari-koek.nl.

Artikel 4. Levering

4.1
Na betaling wordt de bestelling binnen een termijn van 5 werkdagen verstuurd. Badcapes worden met een termijn van 10 werkdagen verstuurd. De bestellingen zullen met de (pakket)post van TNT bezorgd worden.

Artikel 5. Annuleringsbeleid

5.1
U kunt uw bestelling binnen twee weken nadat wij de bestelling hebben ontvangen annuleren.

5.2
Artikelen naar lari-koek.nl retouneren kan alleen binnen twee weken na verzending van uw order mits de artikelen ongeopend zijn en u eerder contact met ons hebt opgenomen.

5.3
Uw bestelling blijft twee weken gereserveerd, is er binnen die periode geen geld op onze rekening gestort, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Artikel 6. Diversen

6.1
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, dient u het orderbedrag over te maken op ons bankrekeningnummer (ABN-Amro) 52.39.87.447 t.n.v. Lari-Koek. Nadat uw orderbedrag op onze rekening is binnengekomen, zal uw bestelling zo spoedig mogelijk worden verzonden.

6.2
Lari-koek.nl werkt niet met voorraden, maar met unieke artikelen. Wij kunnen dus ook niet garanderen dat we alle artikelen (nog) kunnen leveren. Echter wordt de website regelmatig bijgewerkt en zullen niet leverbare artikelen snel worden verwijderd van de site of zijn er vergelijkbare artikelen te bestellen.

6.3
Indien u een gepersonaliseerd artikel besteld (bijvoorbeeld slab met een naam daar op geborduurd) is het niet mogelijk dit artikel retour te zenden.